سوابق تحصیلی

سلمان سالک » سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۷۷-۱۳۸۱.
  • کارشناسی ارشد نوازندگی سار ایرانی از دانشگاه هنر ۱۳۸۹-۱۳۹۱
  • دوره آشنایی با  اتنوموزیکولوژی ( شناخت موسیقی اقوام) در سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ در دانشگاه پاریس۸ فرانسه زیر نظر خانم ساندرین لونک.
منوی اصلی
سبد خرید
تیتر یا عنوان آلبوم یا موضوع دلخواهی ک دنبالش میگردید رو بنویسید .