آلبوم خروشان

سلمان سالک » آلبوم ها » آلبوم خروشان

آلبوم خروشان

آلبوم خروشان
01 - پیش درآمد ماهور
02 - درآمد ماهور
03 - چهار مضراب
04 - دل کش
05 - زِ من نگارم
06 - رنگ ماهور
07 - پیش درآمد افشاری
08 - سه ضربی افشاری
09 - آواز افشاری
10 - دو ضربی افشاری
11 - روحاب
12 - رِنگ افشاری
13 - بیداد
14 - رِنگ بیداد
منوی اصلی
سبد خرید
تیتر یا عنوان آلبوم یا موضوع دلخواهی ک دنبالش میگردید رو بنویسید .