گوهر جان

سلمان سالک » آلبوم ها » گوهر جان

گوهر جان

آلبوم گوهر جان
۱- صدای بال ققنوسان
۲- ساز و آواز بیات اصفهان و دشتی
۳- درد گنگ
۴- ساز و آواز عشاق و فرود به همایون
۵- آواز بلند
۶- گوهرِ جان
۷- جان فزا
۸- دیده و دل
۹- فصل خزان
منوی اصلی
سبد خرید
تیتر یا عنوان آلبوم یا موضوع دلخواهی ک دنبالش میگردید رو بنویسید .