سلمان سالک » کتاب ها

نمایش دادن همه 2 نتیجه

دستگاهها و آوازها: بخش های مختلف دستگاه ها از لحاظ مدال و فرمال (جلد 2)

تومان30,000
شماره کتابشناسی ملی 1773518
سرشناسه سالک‌، سلمان‌، -
عنوان و نام پدیدآور دستگاه‌ها و آوازها/ گردآوری و تالیف سلمان سالک.
مشخصات نشر تهران: آوای مهربانی، 1388
مشخصات ظاهری 7ج.؛ 22 29 س‌م.
وضعیت فهرست نویسی فیپا
یادداشت ج.2(چاپ اول:1389)(فیپا).
مندرجات ج.1. مبانی فیریک صوت و ساختارهای تشکیل‌دهنده دستگاهها.-ج.2. بخشهای دستگاه از لحاظ مدال و فرمال
موضوع موسیقی ایرانی -- دستگاه‌ها
رده بندی کنگره ML344/س17د5 1388
رده بندی دیویی 789/162

دستگاهها و آوازها: مبانی فیزیک صوت و ساختارهای تشکیلدهنده دستگاه ها (جلد 1)

تومان20,000
شماره کتابشناسی ملی 1773518
سرشناسه سالک‌، سلمان‌، -
عنوان و نام پدیدآور دستگاه‌ها و آوازها/ گردآوری و تالیف سلمان سالک.
مشخصات نشر تهران: آوای مهربانی، 1388
مشخصات ظاهری 7ج.؛ 22 29 س‌م.
وضعیت فهرست نویسی فیپا
یادداشت ج.2(چاپ اول:1389)(فیپا).
مندرجات ج.1. مبانی فیریک صوت و ساختارهای تشکیل‌دهنده دستگاهها.-ج.2. بخشهای دستگاه از لحاظ مدال و فرمال
موضوع موسیقی ایرانی -- دستگاه‌ها
رده بندی کنگره ML344/س17د5 1388
رده بندی دیویی 789/162